Calvin Klein là một nhãn hiệu thời trang được nhà thiết kế cùng tên Calvin Klein thành lập năm 1968. Công ty có trụ sở tại Midtown Manhattan, New York City. Calvin Klein nổi tiếng với biểu tượng viết tắt của tên công ty là CK.